HRM

Uw personeel is waardevol

Uw personeel is van grote waarde voor uw organisatie. Bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van personeel komt heel wat kijken. Adesso biedt objectief advies en ondersteuning op het gebied van strategisch Human Resource Management.

Vandaag...

Voor veel organisaties geldt dat een aanzienlijk deel van hun budget wordt besteed aan het personeel. Het gaat dan niet alleen om lonen en sociale lasten, maar ook om kosten voor opleidingen, investeringen in arbeidsomstandigheden en bestrijding van ziekteverzuim. Om nog maar te zwijgen over mogelijke verborgen verliesposten in de vorm van ondermaatse prestaties, imagoschade door gedrag van het personeel en een hoog verloop. Het is dan ook van groot belang dat het human resource beleid effectief is en dat alle activiteiten efficiënt worden uitgevoerd. En daar komt dagelijks heel wat bij kijken. Een kleine greep uit de operationele vraagstukken waar organisaties mee geconfronteerd kunnen worden:

  • Welke werknemers presteren het best en welke onvoldoende? Wie komt in aanmerking voor een loonsverhoging? Wie voor promotie? Wie heeft training nodig?

  • Hoe kan ik de prestaties van mijn werknemers het beste beoordelen en sturen?

  • Mag het tijdelijke contract van mijn werknemer nog een keer verlengd worden?

  • Wat moet er in de vacature staan?

  • Kopen we een opleiding bij een extern bureau in of ontwikkelen we zelf een training?

...en morgen

Het personeel - menselijk kapitaal - is voor veel organisaties van vitaal belang. Hun kennis, expertise, vaardigheden, klantgerichtheid, vakmanschap, commercieel talent, inzet, enthousiasme, etc. bepaalt in grote mate of de organisatie succesvol is. Vandaag, maar ook morgen. De markt verandert en uw organisatie verandert mee. U houdt de wensen van uw klanten nauwlettend in de gaten en speelt zo goed mogelijk in op hun toekomstige wensen. Uw organisatie biedt nieuwe producten aan, gaat digitaal werken, verkort levertijden. Maar hoe zit dat met de toekomst van uw werknemers? Vraagt u zich af:

  • Over welke vaardigheden uw personeel over een paar jaar moet beschikken? En of er een gat is tussen wat ze nu kunnen en wat ze in de toekomst moeten kunnen?

  • Hoe kunnen we de leiderschapskwaliteiten van onze managers vergroten?

  • Hoe houden we onze top werknemers aan boord?

  • Is het nuttig om in de toekomst een flexibele schil op te bouwen?

  • Wie gaat straks de commercieel directeur opvolgen als deze met pensioen gaat?

Dergelijke vragen zijn belangrijk voor de toekomst van uw organisatie, maar u komt tijd, handen en soms ook kennis te kort om ze goed te beantwoorden. Misschien hebt u al eens overwogen om tijdelijk extra ondersteuning aan te trekken. Adesso biedt een objectief advies en ondersteuning op het gebied van operationeel, tactisch en strategisch Human Resource Management. Geen standaard oplossingen, maar volledig afgestemd op de wensen en vraagstukken van uw organisatie. Iedere organisatie is tenslotte uniek en verdient een unieke aanpak.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Treedt de toekomst met een top team tegemoet!