Skip to main content

It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change.

Darwin

Duurzame verandering

                Duurzame verandering

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Verandert. Van ons wordt verwacht dat wij hier in mee veranderen. Dat ons bedrijf mee verandert. Soms gaat dat vanzelf, maar soms loopt het niet zoals gepland.

Brede aanpak

Herkenbaar? Het verandertraject is helder uitgestippeld. Iedereen weet wat hij of zij moet doen en gaat aan de slag. Maar na een enthousiaste start en korte opleving, raakt de vaart er uit en loopt de verandering vast. Of levert niet op wat u ervan verwacht had. 
Veranderingen in organisaties zijn vaak niet succesvol omdat er vooral gefocust wordt op één enkel onderwerp, een quick fix. Deze eenzijdige aanpak leidt op zijn best tot een tijdelijke of een suboptimale verandering. Het is dan niet verwonderlijk dat het resultaat te wensen over laat.

De oplossing ligt in een bredere aanpak: Duurzaam veranderen.

Bij duurzame verandering kijken we niet alleen naar de vraag van vandaag, maar ook van morgen. De nadruk ligt op het vergroten van het aanpassingsvermogen van de organisatie. Duurzaam veranderen bestaat dan ook uit 2 delen:

 • Vergroten van veranderkracht
 • Doorvoeren van de gewenste verandering

Duurzaam veranderen = mensgericht veranderen

Bij duurzaam veranderen staan mensen centraal omdat zij uiteindelijk degenen zijn die het moeten gaan doen. Zij spelen een cruciale rol bij duurzame veranderingen. Om blijvende verbeteringen te realiseren zullen we de talenten en het probleemoplossend vermogen van alle medewerkers en leidinggevenden moeten benutten en stimuleren.

Waarom duurzaam veranderen?

Organisaties die zich steeds weer opnieuw aan weten te passen aan de eisen die de dag van morgen aan hen stelt, worden daar goed voor beloond. Direct en indirect. Ze plukken direct de vruchten van de succesvol doorgevoerde verandering en profiteren daarnaast ook van voordelen van duurzame organisaties. Mensen werken er met plezier, klanten komen er graag, externe partijen werken er graag mee samen. Duurzame organisaties werken niet alleen aan korte termijn winst – hun acties dragen ook bij aan het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers, verhoogde performance, werkplezier, aantrekkelijke werkgeverschap, meer wendbaarheid en motivatie. Dat maakt hen succesvolle organisaties.

Succesvol veranderen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.