Skip to main content

Regeerakkoord 2017

vrouwe justitiaHet regeerakkoord ligt er: Dit zijn de opvallendste veranderingen op HR gebied

Deze week werd het regeerakkoord gepubliceerd. Hierin veel wijzigingen op het gebied van HR. Met welke plannen moeten bedrijven de komende jaren op personeelsgebied rekening houden? Een eerste greep uit de zaken die in de komende periode waarschijnlijk gaan veranderen:

 • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een medewerker drukt erg zwaar op ‘kleine’ werkgevers. Voor bedrijven met 25 werknemers of minder wordt deze periode straks teruggebracht tot één jaar. Het loon in het tweede ziektejaar wordt waarschijnlijk collectief betaald.
 • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte. De beoogde ingangsdatum van de compensatieregeling is 1 juli 2019.
 • De regels voor payrolling gaan op de schop waardoor het waarschijnlijk minder eenvoudig wordt om personeel in te huren op payroll basis. Volgens het nieuwe kabinet mag payrolling geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollwerknemers moeten dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers van de inlener.
 • Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof verruimd van twee naar vijf dagen.
 • Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.
 • Momenteel mogen tijdelijke contracten gezamenlijk maximaal twee jaar duren voordat het recht op een vast contract ontstaat (ketenbepaling). Dit wordt verlengd tot drie jaar.
 • Biedt een werkgever meteen bij indiensttreding een vast contract aan, dan mag daarin een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. Dat is aanzienlijk langer dan het huidige maximum van twee maanden.
  Voor tijdelijke contracten die langer dan twee jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.
 • Werknemers krijgen vanaf het begin van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Nu moeten ze daarvoor eerst twee jaar in dienst zijn geweest.
 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet. Vanwege de grote weerstand tegen de wet DBA werd deze nu al nauwelijks gehandhaafd. De nieuwe regering gaat er nu definitief een streep door zetten.

Vermelding in het regeerakkoord betekent niet dat genoemde zaken ook direct van kracht zijn. Voor het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting bijvoorbeeld, is een wetswijziging nodig. Het kan dus nog wel even duren voordat de wijzigingen in werking treden. Zodra er meer duidelijkheid is over invoering van alle voorgenomen maatregelen komen we er hier op terug. 

Wilt u weten wat de veranderingen voor uw bedrijf (kunnen) gaan betekenen? Neem dan contact op met Adesso

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 12/10/2017 - 18:12

vrouwe justitiaHet regeerakkoord ligt er: Dit zijn de opvallendste veranderingen op HR gebied

Deze week werd het regeerakkoord gepubliceerd. Hierin veel wijzigingen op het gebied van HR. Met welke plannen moeten bedrijven de komende jaren op personeelsgebied rekening houden? Een eerste greep uit de zaken die in de komende periode waarschijnlijk gaan veranderen:

 • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een medewerker drukt erg zwaar op ‘kleine’ werkgevers. Voor bedrijven met 25 werknemers of minder wordt deze periode straks teruggebracht tot één jaar. Het loon in het tweede ziektejaar wordt waarschijnlijk collectief betaald.
 • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte. De beoogde ingangsdatum van de compensatieregeling is 1 juli 2019.
 • De regels voor payrolling gaan op de schop waardoor het waarschijnlijk minder eenvoudig wordt om personeel in te huren op payroll basis. Volgens het nieuwe kabinet mag payrolling geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollwerknemers moeten dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers van de inlener.
 • Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof verruimd van twee naar vijf dagen.
 • Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.
 • Momenteel mogen tijdelijke contracten gezamenlijk maximaal twee jaar duren voordat het recht op een vast contract ontstaat (ketenbepaling). Dit wordt verlengd tot drie jaar.
 • Biedt een werkgever meteen bij indiensttreding een vast contract aan, dan mag daarin een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. Dat is aanzienlijk langer dan het huidige maximum van twee maanden.
  Voor tijdelijke contracten die langer dan twee jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.
 • Werknemers krijgen vanaf het begin van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Nu moeten ze daarvoor eerst twee jaar in dienst zijn geweest.
 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet. Vanwege de grote weerstand tegen de wet DBA werd deze nu al nauwelijks gehandhaafd. De nieuwe regering gaat er nu definitief een streep door zetten.

Vermelding in het regeerakkoord betekent niet dat genoemde zaken ook direct van kracht zijn. Voor het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting bijvoorbeeld, is een wetswijziging nodig. Het kan dus nog wel even duren voordat de wijzigingen in werking treden. Zodra er meer duidelijkheid is over invoering van alle voorgenomen maatregelen komen we er hier op terug. 

Wilt u weten wat de veranderingen voor uw bedrijf (kunnen) gaan betekenen? Neem dan contact op met Adesso

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 12/10/2017 - 18:12