Compensatie transitievergoeding bij ziekte

pleisterCompensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Na een lange voorbereiding heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding regelt bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Goed nieuws voor de (met name kleinere) werkgevers in Nederland.

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar in dienst is, is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het salaris wat de werknemer verdiende en het aantal jaren dat hij / zij in dienst was en kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Deze transitievergoeding is ook verschuldigd bij ontslag na twee jaar ziekte. Een zieke werknemer is twee jaar lang beschermd tegen ontslag en krijgt in deze periode het salaris doorbetaald. Na twee jaar mag de werkgever, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, ontslag aanvragen voor de zieke werknemer.

De Eerste Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waardoor werkgevers de betaalde  transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, terug kunnen vragen bij het UWV. Zij kunnen compensatie krijgen als het dienstverband is beëindigd door middel van een ontslagvergunning, maar ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

De compensatieregeling treedt op 1 april 2020 in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De wet treedt pas per 2020 in werking, omdat het UWV nog tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de compensatieaanvragen. Werkgevers die een langdurige zieke werknemer hebben ontslagen na 1 juli 2015, doen er dus goed aan om de gegevens over het verzuim (datum ziekmelding, naam bedrijfsarts) nog even goed te bewaren.

Waarom dit zo’n belangrijke wet voor kleine werkgevers is, leg ik uit in het verdiepingsartikel 'Compensatie Transitievergoeding bij ziekte - Nieuwe wet verzacht werkgeverspijn (een beetje)'

Meer informatie over de wetswijziging en de consequenties voor uw bedrijf? Neem contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 08/08/2018 - 11:31

pleisterCompensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Na een lange voorbereiding heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding regelt bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Goed nieuws voor de (met name kleinere) werkgevers in Nederland.

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar in dienst is, is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het salaris wat de werknemer verdiende en het aantal jaren dat hij / zij in dienst was en kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Deze transitievergoeding is ook verschuldigd bij ontslag na twee jaar ziekte. Een zieke werknemer is twee jaar lang beschermd tegen ontslag en krijgt in deze periode het salaris doorbetaald. Na twee jaar mag de werkgever, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, ontslag aanvragen voor de zieke werknemer.

De Eerste Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waardoor werkgevers de betaalde  transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, terug kunnen vragen bij het UWV. Zij kunnen compensatie krijgen als het dienstverband is beëindigd door middel van een ontslagvergunning, maar ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

De compensatieregeling treedt op 1 april 2020 in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De wet treedt pas per 2020 in werking, omdat het UWV nog tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de compensatieaanvragen. Werkgevers die een langdurige zieke werknemer hebben ontslagen na 1 juli 2015, doen er dus goed aan om de gegevens over het verzuim (datum ziekmelding, naam bedrijfsarts) nog even goed te bewaren.

Waarom dit zo’n belangrijke wet voor kleine werkgevers is, leg ik uit in het verdiepingsartikel 'Compensatie Transitievergoeding bij ziekte - Nieuwe wet verzacht werkgeverspijn (een beetje)'

Meer informatie over de wetswijziging en de consequenties voor uw bedrijf? Neem contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 08/08/2018 - 11:31

Contactinformatie

Adesso Advies & Ontwikkeling

info@adessoadvies.nl
0162 - 74 34 83
06 - 242 122 90
K.v.K. 60818077
BTW id NL001675449B70
   

Aangesloten bij:

ooa logo The Netherlandskeurmerk rlp rgb online 100tma certified professional

Naar boven