Wat verandert er deze zomer?

vrouwe justitiaWet- en Regelgeving: Wat verandert er deze zomer?

Vergeleken met voorgaande jaren is het een rustige zomer op het gebied van wetswijzigingen in het land van arbeid en personeel. De meest ingrijpende verandering kwam al op 25 mei toen de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht werd.

Het Nederlandse kabinet is nog druk aan het werk om de maatregelen die in het regeerakkoord werden afgesproken, om te zetten naar wetten en regels. Hierbij valt te denken aan de verlenging van de ketenbepaling, de verruiming van de proeftijd en aanpassingen van kraam-, adoptie-  en pleegzorgverlof. Ook buigt het kabinet zich over een mogelijke verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers en een opdrachtgeversverklaring (opvolging VAR/DBA). Waarschijnlijk zullen de belangrijkste maatregelen pas op 1 januari 2020 worden ingevoerd. Er is dus nog wel even tijd voor bedrijven om zich hierop voor te bereiden.

Hoewel niet echt ingrijpend, zijn er toch een aantal kleinere wijzigingen waar bedrijven rekening mee moeten houden.

  • Het wettelijk minimumloon is met 1,03% gestegen.
  • Sinds 1 juli 2017 moesten alle nieuwe contracten met Arbodienstverleners aangepast zijn aan de nieuwe eisen van de Arbowet. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode van 1 jaar. Per 1 juli is deze periode verlopen en moeten ook bestaande contracten voldoen aan de gewijzigde Arbowet.
  • De wettelijke vakantiedagen van 2017 zijn, voor zover deze niet redelijkerwijs opgenomen konden worden, vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar (1 januari 2022).

Zo zijn er toch nog wel wat kleine punten waar u als ondernemer met personeel op moet letten. Wilt u weten wat de (aankomende) wijzigingen voor uw bedrijf betekenen? Neem dan contact op.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 05/07/2018 - 11:02

vrouwe justitiaWet- en Regelgeving: Wat verandert er deze zomer?

Vergeleken met voorgaande jaren is het een rustige zomer op het gebied van wetswijzigingen in het land van arbeid en personeel. De meest ingrijpende verandering kwam al op 25 mei toen de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht werd.

Het Nederlandse kabinet is nog druk aan het werk om de maatregelen die in het regeerakkoord werden afgesproken, om te zetten naar wetten en regels. Hierbij valt te denken aan de verlenging van de ketenbepaling, de verruiming van de proeftijd en aanpassingen van kraam-, adoptie-  en pleegzorgverlof. Ook buigt het kabinet zich over een mogelijke verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers en een opdrachtgeversverklaring (opvolging VAR/DBA). Waarschijnlijk zullen de belangrijkste maatregelen pas op 1 januari 2020 worden ingevoerd. Er is dus nog wel even tijd voor bedrijven om zich hierop voor te bereiden.

Hoewel niet echt ingrijpend, zijn er toch een aantal kleinere wijzigingen waar bedrijven rekening mee moeten houden.

  • Het wettelijk minimumloon is met 1,03% gestegen.
  • Sinds 1 juli 2017 moesten alle nieuwe contracten met Arbodienstverleners aangepast zijn aan de nieuwe eisen van de Arbowet. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode van 1 jaar. Per 1 juli is deze periode verlopen en moeten ook bestaande contracten voldoen aan de gewijzigde Arbowet.
  • De wettelijke vakantiedagen van 2017 zijn, voor zover deze niet redelijkerwijs opgenomen konden worden, vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar (1 januari 2022).

Zo zijn er toch nog wel wat kleine punten waar u als ondernemer met personeel op moet letten. Wilt u weten wat de (aankomende) wijzigingen voor uw bedrijf betekenen? Neem dan contact op.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 05/07/2018 - 11:02

Contactinformatie

Adesso Advies & Ontwikkeling

info@adessoadvies.nl
0162 - 74 34 83
06 - 242 122 90
K.v.K. 60818077
BTW id NL001675449B70
   

Aangesloten bij:

ooa logo The Netherlandskeurmerk rlp rgb online 100tma certified professional

Naar boven