Corona virus

coronavirusCorona virus

Het kan niemand nu meer ontgaan zijn: het coronavirus heeft Nederland bereikt en houdt ons land stevig in haar greep. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen in een poging de verspreiding van het virus in te dammen. Zo geldt sinds vorige week het advies om werknemers – daar waar mogelijk – zoveel mogelijk thuis te laten werken. Voorlopig geldt deze maatregel in ieder geval tot en met 6 april. Ook wordt gevraagd sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, het schudden van handen achterwege te laten en de handen regelmatig met water en zeep te wassen en af te drogen met papieren handdoeken.

Gisteren kwamen daar nog aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport bij. Scholen blijven in ieder geval tot en met maandag 6 april dicht, alle eet- en drinkgelegenheden zijn sinds gisteren gesloten (bezorgen en afhalen blijft mogelijk), sportclubs zijn de komende weken dicht en aan iedereen in Nederland wordt gevraagd om indien mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Deze maatregelen hebben uiteraard een enorme impact op bedrijven en organisaties in ons land. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd om met maatregelen te komen die ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf en kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen. Ook is er een mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor het personeel.  

De virusuitbraak en alle maatregelen om verdere uitbreiding van besmetting in te dammen roept veel vragen op en is er voor velen onzekerheid en onduidelijkheid. Helaas is deze op dit moment niet weg te nemen. Deze situatie is uniek. Het is dan ook niet mogelijk om voorspellingen te doen over het verloop. Houd daarom op regelmatige basis het nieuws van overheid en RIVM in bij. Indien er nieuwe maatregelen worden genomen, nieuwe voorschriften zijn of belangrijke zaken te melden vallen, zullen deze hier direct gepubliceerd worden.

Nuttige links:

Het actuele nieuws rond corona en de maatregelen:

Speciaal voor ondernemers:

 

Update 23 mei 2020 | Corona – Noodpakket 2

Deze week maakte de regering bekend dat er een vervolg komt op het noodpakket. Op 1 juni komt er een nieuw (aanvullend) pakket voor ondernemers waarvoor circa 13 miljard wordt uitgetrokken. De belangrijkste punten op een rij:

 • De noodsteun loopt tot eind augustus 2020.

 • Waar bij het eerste noodpakket de focus lag op baanbehoud en tijdelijke overbruggingen, is er bij het tweede pakket vooral aandacht voor het betalen van vaste lasten en omscholing. Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar het is duidelijk geworden dan niet alle ontslagen en faillissementen voorkomen kunnen worden.

 • Er komt een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Deze regeling is de opvolger van de TOGS (de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000). De TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven die een structureel omzetverlies van minimaal 30% leiden door de coronacrisis. Zij kunnen, als er aan de voorwaarden voldaan wordt, een tegemoetkoming van maximaal € 20.000  (belastingvrij) krijgen om de vaste lasten door te kunnen blijven betalen. Daarbij valt te denken aan kosten voor huur, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten, etc. De voorwaarden voor de regeling zijn o.a.:
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
  • De SBI-code staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
   De exacte berekeningswijze worden in de komende weken uitgewerkt. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf half juni worden ingediend bij de Rijksoverheid (RVO). Voor meer informatie: www.rvo.nl

 • De NOW regeling waarmee de loonkosten gesubsidieerd worden, wordt met drie maanden verlengd. En zijn wel enkele voorwaarden aangepast.
  • De ontslagboete wordt verlaagd. Wanneer in de periode waarover het bedrijf NOW ontvangt personeel wordt ontslagen, dan wordt de subsidie hiervoor gekort met de hoogte van het subsidiebedrag dat voor de desbetreffende personeelsleden is ontvangen. De extra boete van 50% van de loonsom komt te vervallen.
  • De vaste opslag op de loonsom wordt verhoogd van 30 naar 40%.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Wanneer het bedrijf gebruik maakt van NOW, dan mag over dat jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders of bonusuitkering aan bestuur worden gedaan. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot eind augustus. De voorwaarden zijn grotendeels onveranderd. De enige aangekondigde verandering is de toevoeging van de partnertoets. Dat wil zeggen dat vanaf 1 juni het inkomen van de partner wordt meegerekend bij de bepaling of een zelfstandige in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering levensonderhoud. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, is er geen recht op de regeling.
 • Omdat de aangekondigde aanpassingen waarschijnlijk zullen leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen uit voor omscholing van personeel via NL Leert Door. Werkgevers die de NOW aanvragen moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen aanvragen.

 • Alle eerder aangekondigde extra regelingen op gebied van kredietverlening en -garanties lopen door. 

 • Uitstel van belastingbetaling is verlengd tot 1 september. Let op: uitstel van betaling dient wel aangevraagd te worden bij de Belastingdienst.

 

Update 4 juni 2020 | Corona – Aanpassingen Noodpakket 2

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de nieuwe regelingen van het Noodpakket 2 uit te werken. Na gesprekken met sociale partners, werkgeversorganisaties en regeringspartijen zijn er enkele wijzigingen aangekondigd:

 • Het economische noodpakket is met 1 maand verlengd tot 1 oktober a.s.
  Dit geldt voor de loonkostensubsidie (NOW), mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen en alle krediet- en garantieregelingen.

 • De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) is verhoogd van € 20.000 naar € 50.000. Ook deze tegemoetkoming wordt verlengd tot 4 maanden (1 juni tot 1 oktober 2020).
  De exacte berekeningswijze van de tegemoetkoming is nog niet bekend. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt.

De nieuwe regelingen komen in de komende periode beschikbaar. Er is nog wat onduidelijkheid over de tijdlijnen, maar er wordt gestreefd naar:

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 16/03/2020 - 15:19

coronavirusCorona virus

Het kan niemand nu meer ontgaan zijn: het coronavirus heeft Nederland bereikt en houdt ons land stevig in haar greep. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen in een poging de verspreiding van het virus in te dammen. Zo geldt sinds vorige week het advies om werknemers – daar waar mogelijk – zoveel mogelijk thuis te laten werken. Voorlopig geldt deze maatregel in ieder geval tot en met 6 april. Ook wordt gevraagd sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, het schudden van handen achterwege te laten en de handen regelmatig met water en zeep te wassen en af te drogen met papieren handdoeken.

Gisteren kwamen daar nog aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport bij. Scholen blijven in ieder geval tot en met maandag 6 april dicht, alle eet- en drinkgelegenheden zijn sinds gisteren gesloten (bezorgen en afhalen blijft mogelijk), sportclubs zijn de komende weken dicht en aan iedereen in Nederland wordt gevraagd om indien mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Deze maatregelen hebben uiteraard een enorme impact op bedrijven en organisaties in ons land. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd om met maatregelen te komen die ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf en kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen. Ook is er een mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor het personeel.  

De virusuitbraak en alle maatregelen om verdere uitbreiding van besmetting in te dammen roept veel vragen op en is er voor velen onzekerheid en onduidelijkheid. Helaas is deze op dit moment niet weg te nemen. Deze situatie is uniek. Het is dan ook niet mogelijk om voorspellingen te doen over het verloop. Houd daarom op regelmatige basis het nieuws van overheid en RIVM in bij. Indien er nieuwe maatregelen worden genomen, nieuwe voorschriften zijn of belangrijke zaken te melden vallen, zullen deze hier direct gepubliceerd worden.

Nuttige links:

Het actuele nieuws rond corona en de maatregelen:

Speciaal voor ondernemers:

 

Update 23 mei 2020 | Corona – Noodpakket 2

Deze week maakte de regering bekend dat er een vervolg komt op het noodpakket. Op 1 juni komt er een nieuw (aanvullend) pakket voor ondernemers waarvoor circa 13 miljard wordt uitgetrokken. De belangrijkste punten op een rij:

 • De noodsteun loopt tot eind augustus 2020.

 • Waar bij het eerste noodpakket de focus lag op baanbehoud en tijdelijke overbruggingen, is er bij het tweede pakket vooral aandacht voor het betalen van vaste lasten en omscholing. Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar het is duidelijk geworden dan niet alle ontslagen en faillissementen voorkomen kunnen worden.

 • Er komt een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Deze regeling is de opvolger van de TOGS (de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000). De TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven die een structureel omzetverlies van minimaal 30% leiden door de coronacrisis. Zij kunnen, als er aan de voorwaarden voldaan wordt, een tegemoetkoming van maximaal € 20.000  (belastingvrij) krijgen om de vaste lasten door te kunnen blijven betalen. Daarbij valt te denken aan kosten voor huur, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten, etc. De voorwaarden voor de regeling zijn o.a.:
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
  • De SBI-code staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
   De exacte berekeningswijze worden in de komende weken uitgewerkt. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf half juni worden ingediend bij de Rijksoverheid (RVO). Voor meer informatie: www.rvo.nl

 • De NOW regeling waarmee de loonkosten gesubsidieerd worden, wordt met drie maanden verlengd. En zijn wel enkele voorwaarden aangepast.
  • De ontslagboete wordt verlaagd. Wanneer in de periode waarover het bedrijf NOW ontvangt personeel wordt ontslagen, dan wordt de subsidie hiervoor gekort met de hoogte van het subsidiebedrag dat voor de desbetreffende personeelsleden is ontvangen. De extra boete van 50% van de loonsom komt te vervallen.
  • De vaste opslag op de loonsom wordt verhoogd van 30 naar 40%.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Wanneer het bedrijf gebruik maakt van NOW, dan mag over dat jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders of bonusuitkering aan bestuur worden gedaan. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot eind augustus. De voorwaarden zijn grotendeels onveranderd. De enige aangekondigde verandering is de toevoeging van de partnertoets. Dat wil zeggen dat vanaf 1 juni het inkomen van de partner wordt meegerekend bij de bepaling of een zelfstandige in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering levensonderhoud. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, is er geen recht op de regeling.
 • Omdat de aangekondigde aanpassingen waarschijnlijk zullen leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen uit voor omscholing van personeel via NL Leert Door. Werkgevers die de NOW aanvragen moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen aanvragen.

 • Alle eerder aangekondigde extra regelingen op gebied van kredietverlening en -garanties lopen door. 

 • Uitstel van belastingbetaling is verlengd tot 1 september. Let op: uitstel van betaling dient wel aangevraagd te worden bij de Belastingdienst.

 

Update 4 juni 2020 | Corona – Aanpassingen Noodpakket 2

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de nieuwe regelingen van het Noodpakket 2 uit te werken. Na gesprekken met sociale partners, werkgeversorganisaties en regeringspartijen zijn er enkele wijzigingen aangekondigd:

 • Het economische noodpakket is met 1 maand verlengd tot 1 oktober a.s.
  Dit geldt voor de loonkostensubsidie (NOW), mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen en alle krediet- en garantieregelingen.

 • De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) is verhoogd van € 20.000 naar € 50.000. Ook deze tegemoetkoming wordt verlengd tot 4 maanden (1 juni tot 1 oktober 2020).
  De exacte berekeningswijze van de tegemoetkoming is nog niet bekend. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt.

De nieuwe regelingen komen in de komende periode beschikbaar. Er is nog wat onduidelijkheid over de tijdlijnen, maar er wordt gestreefd naar:

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 16/03/2020 - 15:19

Contactinformatie

Adesso Advies & Ontwikkeling

info@adessoadvies.nl
0162 - 74 34 83
06 - 242 122 90
K.v.K. 60818077
BTW id NL001675449B70
   

Aangesloten bij:

ooa logo The Netherlandskeurmerk rlp rgb online 100tma certified professional

Naar boven