Wat verandert er op 1 januari 2020?

vrouwe justitiaWet- en regelgeving - Wat verandert er op 1 januari 2020?

Op 1 januari van het volgende jaar verandert er weer het een en ander op gebied van arbeidscontracten en ontslag – dan wordt de in 2017 aangekondigde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is bedoeld om werknemers met een flexibel contract meer zekerheden te bieden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Hier volgen de belangrijkste veranderingen.

WW-premie

De WAB wil werkgevers stimuleren om werknemers eerder een vast contract aan te bieden. Het wordt voor werkgevers daarom financieel aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Vanaf volgend jaar betaalt een werkgever voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract. Werknemers met een flexibel contract worden hierdoor duurder.

Voor werknemers onder de 21 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken, geldt ook de lagere WW-premie.

Transitievergoeding

Op dit moment is een werkgever een werknemer pas na een dienstverband van twee jaar een transitievergoeding verschuldigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt er vanaf de eerste werkdag een recht op transitievergoeding opgebouwd.

De verhoogde opbouw van transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar die langer dan 10 jaar in dienst zijn, komt te vervallen.

Voor kleine werkgevers komt er een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door hun overlijden, pensionering of ziekte.

Ketenregeling – tijdelijke contracten gedurende maximaal 3 jaar

Sinds 2015 mocht een werkgever een werknemer achtereenvolgens drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden die in totaal niet langer dan twee jaar mochten duren. Vanaf 1 januari wordt deze periode weer teruggebracht naar drie jaar. Er mogen nog steeds maximaal drie opeenvolgende contracten aangeboden worden. Na drie tijdelijke contracten volgt, ook als deze samen korter dan drie jaar duurden, automatisch een vast contract.

Oproepkrachten

Vanaf volgend jaar dienen werkgevers oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van het werk afzegt, dan behoudt de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij opgeroepen was.

Payroll

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 een payrollovereenkomst krijgen, geldt dat zij minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als werknemers die direct in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor zij werken. In 2021 wordt dit nog aangevuld met rechten omtrent een pensioenregeling.

De eerder voorgestelde verlenging van de maximale proeftijdperiode is uit de WAB geschrapt. Er bleek onvoldoende draagvlak voor deze aanpassing.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt dus weer veranderingen met zich mee waar u als ondernemer met personeel op moet letten. Veel veranderingen hebben ook financiële gevolgen. Uw salarisadministratie kan de financiële consequenties van de WAB voor u doorrekenen.

Meer weten over de gevolgen van de WAB voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 04/11/2019 - 17:23 

vrouwe justitiaWet- en regelgeving - Wat verandert er op 1 januari 2020?

Op 1 januari van het volgende jaar verandert er weer het een en ander op gebied van arbeidscontracten en ontslag – dan wordt de in 2017 aangekondigde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is bedoeld om werknemers met een flexibel contract meer zekerheden te bieden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Hier volgen de belangrijkste veranderingen.

WW-premie

De WAB wil werkgevers stimuleren om werknemers eerder een vast contract aan te bieden. Het wordt voor werkgevers daarom financieel aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Vanaf volgend jaar betaalt een werkgever voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract. Werknemers met een flexibel contract worden hierdoor duurder.

Voor werknemers onder de 21 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken, geldt ook de lagere WW-premie.

Transitievergoeding

Op dit moment is een werkgever een werknemer pas na een dienstverband van twee jaar een transitievergoeding verschuldigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt er vanaf de eerste werkdag een recht op transitievergoeding opgebouwd.

De verhoogde opbouw van transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar die langer dan 10 jaar in dienst zijn, komt te vervallen.

Voor kleine werkgevers komt er een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door hun overlijden, pensionering of ziekte.

Ketenregeling – tijdelijke contracten gedurende maximaal 3 jaar

Sinds 2015 mocht een werkgever een werknemer achtereenvolgens drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden die in totaal niet langer dan twee jaar mochten duren. Vanaf 1 januari wordt deze periode weer teruggebracht naar drie jaar. Er mogen nog steeds maximaal drie opeenvolgende contracten aangeboden worden. Na drie tijdelijke contracten volgt, ook als deze samen korter dan drie jaar duurden, automatisch een vast contract.

Oproepkrachten

Vanaf volgend jaar dienen werkgevers oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van het werk afzegt, dan behoudt de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij opgeroepen was.

Payroll

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 een payrollovereenkomst krijgen, geldt dat zij minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als werknemers die direct in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor zij werken. In 2021 wordt dit nog aangevuld met rechten omtrent een pensioenregeling.

De eerder voorgestelde verlenging van de maximale proeftijdperiode is uit de WAB geschrapt. Er bleek onvoldoende draagvlak voor deze aanpassing.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt dus weer veranderingen met zich mee waar u als ondernemer met personeel op moet letten. Veel veranderingen hebben ook financiële gevolgen. Uw salarisadministratie kan de financiële consequenties van de WAB voor u doorrekenen.

Meer weten over de gevolgen van de WAB voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 04/11/2019 - 17:23 

Contactinformatie

Adesso Advies & Ontwikkeling

info@adessoadvies.nl
0162 - 74 34 83
06 - 242 122 90
K.v.K. 60818077
BTW id NL001675449B70
   

Aangesloten bij:

ooa logo The Netherlandskeurmerk rlp rgb online 100tma certified professional

Naar boven