Loondoorbetaling bij ziekte toch niet korter

stethoscoopLoondoorbetaling bij ziekte toch niet korter - vanaf 2020 wel veranderingen

De loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte is een last die voor kleine werkgevers als een molensteen om de nek hangt. Het weerhoudt sommige werkgevers ervan om personeel in dienst te nemen. Voor enkele werkgevers betekent het zelfs dat bij langdurige ziekte het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang komt. Daarom gaat de loondoorbetalingsverplichting op de schop.

In het regeerakkoord schreef het kabinet de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in te willen korten naar maximaal één jaar. Het UWV zou het tweede jaar loondoorbetaling en re-integratie begeleiding voor haar rekening nemen, waarvoor de werkgevers een premie zouden gaan betalen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nu tot de conclusie dat dit onuitvoerbaar is. Het Hij komt wel met alternatieve plannen die de verplichting minder zwaar zouden moeten maken.

Met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars zijn afspraken gemaakt over:

 • MKB verzuim-ontzorgverzekering

  In 2020 moet er een betaalbare verzuimverzekering zijn die kleine werkgevers ontzorgd bij ziekte van medewerkers. Met de verzekering wordt het financiële risico afgedekt en krijgt de werkgever ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen bij ziekte.
  Bijzonder aan deze verzekering is dat de werkgever niet het risico loopt een loonsanctie te krijgen wanneer hij de adviezen van de verzekeraar opgevolgd heeft.
   
 • Financiële tegemoetkoming

  Vanaf 2021 kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het 2e loondoorbetalingsjaar. Het gaat dan om een korting op de premieheffing die ruim € 1000 per werkgever bedraagt. Kleine werkgevers kunnen dit geld inzetten voor de verzuimverzekering. De regering trekt in totaal 450 miljoen uit voor deze tegemoetkoming.
   
 • Eenduidigheid beoordeling re-integratie inspanning

  Het advies van de bedrijfsarts in plaats van dat van de verzekeringsarts (UWV) wordt leidend bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Nu zijn er soms nog verschillen in inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts. Het UWV zal duidelijker gaan maken op welke criteria zij de re-integratie inspanning van de werkgevers beoordelen. Hiermee wordt de werkgever beter in staat gesteld om een loonsanctie te voorkomen.
   
 • Rol werknemers

  De zieke werknemer zal op verschillende momenten zijn visie op het re-integratietraject gaan geven, wat tot een actievere rol en meer betrokkenheid bij de re-integratie moet gaan leiden. Aan de bestaande rechten van zieke werknemers wordt volgens de minister niet getornd.

Nu deze plannen op tafel liggen, zal in het komende jaar duidelijk moeten worden hoe in de praktijk uitvoering gegeven gaat worden aan de maatregelen. Waarschijnlijk is ook hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Wilt u weten wat deze maatregelen betekenen voor uw bedrijf? Of wilt u stappen zetten om het ziekteverzuim in uw bedrijf te beperken? Neem contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 08/01/2019 - 11:27

stethoscoopLoondoorbetaling bij ziekte toch niet korter - vanaf 2020 wel veranderingen

De loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte is een last die voor kleine werkgevers als een molensteen om de nek hangt. Het weerhoudt sommige werkgevers ervan om personeel in dienst te nemen. Voor enkele werkgevers betekent het zelfs dat bij langdurige ziekte het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang komt. Daarom gaat de loondoorbetalingsverplichting op de schop.

In het regeerakkoord schreef het kabinet de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in te willen korten naar maximaal één jaar. Het UWV zou het tweede jaar loondoorbetaling en re-integratie begeleiding voor haar rekening nemen, waarvoor de werkgevers een premie zouden gaan betalen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nu tot de conclusie dat dit onuitvoerbaar is. Het Hij komt wel met alternatieve plannen die de verplichting minder zwaar zouden moeten maken.

Met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars zijn afspraken gemaakt over:

 • MKB verzuim-ontzorgverzekering

  In 2020 moet er een betaalbare verzuimverzekering zijn die kleine werkgevers ontzorgd bij ziekte van medewerkers. Met de verzekering wordt het financiële risico afgedekt en krijgt de werkgever ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen bij ziekte.
  Bijzonder aan deze verzekering is dat de werkgever niet het risico loopt een loonsanctie te krijgen wanneer hij de adviezen van de verzekeraar opgevolgd heeft.
   
 • Financiële tegemoetkoming

  Vanaf 2021 kunnen werkgevers een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het 2e loondoorbetalingsjaar. Het gaat dan om een korting op de premieheffing die ruim € 1000 per werkgever bedraagt. Kleine werkgevers kunnen dit geld inzetten voor de verzuimverzekering. De regering trekt in totaal 450 miljoen uit voor deze tegemoetkoming.
   
 • Eenduidigheid beoordeling re-integratie inspanning

  Het advies van de bedrijfsarts in plaats van dat van de verzekeringsarts (UWV) wordt leidend bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Nu zijn er soms nog verschillen in inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts. Het UWV zal duidelijker gaan maken op welke criteria zij de re-integratie inspanning van de werkgevers beoordelen. Hiermee wordt de werkgever beter in staat gesteld om een loonsanctie te voorkomen.
   
 • Rol werknemers

  De zieke werknemer zal op verschillende momenten zijn visie op het re-integratietraject gaan geven, wat tot een actievere rol en meer betrokkenheid bij de re-integratie moet gaan leiden. Aan de bestaande rechten van zieke werknemers wordt volgens de minister niet getornd.

Nu deze plannen op tafel liggen, zal in het komende jaar duidelijk moeten worden hoe in de praktijk uitvoering gegeven gaat worden aan de maatregelen. Waarschijnlijk is ook hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Wilt u weten wat deze maatregelen betekenen voor uw bedrijf? Of wilt u stappen zetten om het ziekteverzuim in uw bedrijf te beperken? Neem contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 08/01/2019 - 11:27

Contactinformatie

Adesso Advies & Ontwikkeling

info@adessoadvies.nl
0162 - 74 34 83
06 - 242 122 90
K.v.K. 60818077
BTW id NL001675449B70
   

Aangesloten bij:

ooa logo The Netherlandskeurmerk rlp rgb online 100tma certified professional

Naar boven