Skip to main content

Wet Arbeidsmarkt in Balans op komst!

vrouwe justitia 360Wet Arbeidsmarkt in Balans op komst!

Het Kabinet maakte in september haar plannen en begroting voor de komende periode bekend. Hierbij werden ook heel wat veranderingen op het vlak van arbeidsrecht aangekondigd. Zo wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) na een uitgebreide internetconsultatie ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.  Een overzicht van de belangrijkste voorgenomen maatregelen:

 • Transitievergoeding

  Werknemers krijgen vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding wanneer zij ontslagen worden of wanneer hun contract niet verlengd wordt. Ook tijdens de proeftijd bouwen werknemers dit recht al op.
  Nu komen werknemers pas in aanmerking voor een transitievergoeding als zij meer dan twee jaar voor een werkgever werken.De opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden wordt verlaagd.
 • Ketenregeling

  Op dit moment krijgen werknemers die twee jaar voor een werkgever werken op basis van tijdelijke contracten, bij verlenging van het contract automatisch een vast dienstverband. Deze periode wordt verlengd naar drie jaar.
 • Proeftijd

  Wanneer een werkgever een werknemer direct een vast contract aanbiedt – dus niet eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat – mag daarin een proeftijd van 5 maanden worden opgenomen. Nu mag een proeftijd nog maximaal 2 maanden duren.
 • Payroll

  Werknemers die op basis van payrolling werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn. De werkgever dient hetzelfde salaris te betalen en dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden.
  Een uitzondering hierop vormt het pensioen.
 • Oproepkrachten

  De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt aan banden gelegd. Een werkgever dient een oproepkracht minstens vier dagen (dit kan in de cao verkort worden tot één dag) van te voren op te roepen. Ook behouden oproepkrachten straks het recht op loon als het werk waarvoor ze zijn opgeroepen, wordt afgezegd.

Er staan dus weer heel wat veranderingen op stapel. Wanneer de veranderingen ingaan is de vraag. Vermelding in het regeerakkoord betekent niet dat genoemde zaken ook direct van kracht zijn. Voor sommige veranderingen is bij voorbeeld een wetswijziging nodig. Het kan dus nog wel even duren voordat de wijzigingen in werking treden.

Meer weten over de consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 06/11/2018 - 17:49

vrouwe justitia 360Wet Arbeidsmarkt in Balans op komst!

Het Kabinet maakte in september haar plannen en begroting voor de komende periode bekend. Hierbij werden ook heel wat veranderingen op het vlak van arbeidsrecht aangekondigd. Zo wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) na een uitgebreide internetconsultatie ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.  Een overzicht van de belangrijkste voorgenomen maatregelen:

 • Transitievergoeding

  Werknemers krijgen vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding wanneer zij ontslagen worden of wanneer hun contract niet verlengd wordt. Ook tijdens de proeftijd bouwen werknemers dit recht al op.
  Nu komen werknemers pas in aanmerking voor een transitievergoeding als zij meer dan twee jaar voor een werkgever werken.De opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden wordt verlaagd.
 • Ketenregeling

  Op dit moment krijgen werknemers die twee jaar voor een werkgever werken op basis van tijdelijke contracten, bij verlenging van het contract automatisch een vast dienstverband. Deze periode wordt verlengd naar drie jaar.
 • Proeftijd

  Wanneer een werkgever een werknemer direct een vast contract aanbiedt – dus niet eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat – mag daarin een proeftijd van 5 maanden worden opgenomen. Nu mag een proeftijd nog maximaal 2 maanden duren.
 • Payroll

  Werknemers die op basis van payrolling werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn. De werkgever dient hetzelfde salaris te betalen en dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden.
  Een uitzondering hierop vormt het pensioen.
 • Oproepkrachten

  De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt aan banden gelegd. Een werkgever dient een oproepkracht minstens vier dagen (dit kan in de cao verkort worden tot één dag) van te voren op te roepen. Ook behouden oproepkrachten straks het recht op loon als het werk waarvoor ze zijn opgeroepen, wordt afgezegd.

Er staan dus weer heel wat veranderingen op stapel. Wanneer de veranderingen ingaan is de vraag. Vermelding in het regeerakkoord betekent niet dat genoemde zaken ook direct van kracht zijn. Voor sommige veranderingen is bij voorbeeld een wetswijziging nodig. Het kan dus nog wel even duren voordat de wijzigingen in werking treden.

Meer weten over de consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Adesso.

 

Submitted by Lenneke Brouwers on 06/11/2018 - 17:49